Fire magice

Ne-am trezit toți aici, aruncați în viața de zi cu zi, condamnați să descurăm firele încurcate ale propriei existențe și, cei mai chinuiți dintre noi, chiar pe cele ale existenței a tot ce există, pentru a țese apoi din aceste fire covoare fermecate pe care să zburăm la cer. Eu cel puțin asta vreau să țes din firele mele, care sînt încă extrem de încurcate, atît de încurcate că prospectul unui covor fermecat e încă bine ferecat în spatele unui zid gros pe un tărîm de basm. Dar știu că un covor fermecat este posibil pentru că pot vedea în ghemotoacele încîlcite care s-au așezat aparent alandala de-a lungul anilor unul peste altul formînd ceea ce numesc „viața mea”, unele fire care strălucesc cu lumina magică a unui alt tărîm, un tărîm despre care știu că e real pentră că l-am văzut reflectat ca în cioburi în unele dintre lucrurile de pe lumea asta și l-am recreat în sufletul meu, ca un restaurator de antichități care recrează gloria pierdută a unui obiect vechi lipindu-l la loc din bucăți și cioburi, în chip întunecos, dar destul cît să-l pot atinge și să strig, cum ar fi vrut și poetul, este. Și după ce am văzut am înțeles ce știam dinainte, anume că lumea e mai fantastică decît în cele mai îndrăznețe basme ale noastre. Și atîta timp cît nu uit de viziunea asta știu că în cele din urmă o să termin de țesut covorul și cînd o să dau prima tură cu el prin văzduh o să cînte de bucurie și stelele dimineții.